Opplæring i bedrift

Person som skrur på motorsykkel - Klikk for stort bilde

Går du yrkesfag i skole og er klar for læretid i bedrift? Da anbefaler vi deg å ta tidlig kontakt med aktuelle opplæringskontor og lærebedrifter innenfor dine lærefag. 

Hvem kan søke?

Du som har bestått yrkesfag Vg1 og Vg2 i skole, kan søke om læreplass innen ditt område. Du er ikke sikret læreplass, da bedrifter velger selv ut kandidater - gjerne gjennom et intervju

Hva er tilbudet? 

Når du søker om læreplass i bedrift, må du selv inngå kontrakt med bedriften eller tilhørende opplæringskontor. Ta derfor tidlig kontakt. Du finner kontaktinformasjon til opplæringskontor med godkjente lærebedrifter på vilbli.no

Du kan inngå to ulike kontrakter:

I starten av læretiden er du vanligvis under opplæring. Etterhvert er du med på verdiskapning av produkter og tjenester for bedriften. Lønnen din kan derfor variere i disse periodene.   

 

Slik søker du

Lærlinger:

  1. Send inn elektronisk søknad via vigo.no innen 1. mars.
  2. Pass på at telefonnummer og adresse er riktig - ved endring etter 1. juli, ta kontakt.
  3. Får du tilbud om læreplass, send bekreftelse fra bedriften til oss i vanlig post.

Lærekandidater:

  1. Send inn elektronisk søknad via vigo.no innen 1. februar. 
  2. Pass på at telefonnummer og adresse er riktig - ved endring etter 1. juli, ta kontakt.
  3. Får du tilbud om læreplass, send bekreftelse fra bedriften til oss i vanlig post. 

Veien videre

Etter at vi har mottatt din søknad tar vi kontakt med opplæringskontoret eller bedriften du har vært i kontakt med. Vi formidler deg til bedrifter frem til ca. 1. september. Du må være tilgjengelig på telefon fram til du får tilbud. Vær beredt for mulig innkallelse til intervju.

Siden bedriftene avgjør selv om de ønsker å ta i mot lærekandidater eller lærlinger, kan vi ikke garantere deg læreplass. Hvis du ikke får tilbud har du rett til Vg3 fagopplæring i skole.

Les mer om lærlinger, lærekandidater og bedrift på vilbli.no.

Kontakt

May Bente Eriksen
Fagleder fagopplæring
78 96 30 43
Gunhild Pedersen
Rådgiver
78 96 31 42
Gerd Hammari
Saksbehandler
78 96 30 71
Janet C Amble
Rådgiver
78 96 32 41
Espen Tony Karlsen
Rådgiver
78 96 31 01