Fagskole

Klikk for stort bilde

Ønsker du å ta yrkesrettet utdanning som gir deg mesterbrev eller kompetanse tilpasset behov i arbeidslivet? Da kan fagskoleutdanning være noe for deg.

Hva er fagskoletilbudet?

Fagskoleutdanning er korte og yrkesrettede utdanninger med et omfang på et halvt til to studieår. For å søke fagskole må du enten ha fagbrev innen det aktuelle fagområdet eller minst fem års relevant praksis. Fagskolen er gratis for den enkelte.

Fagskoletilbud i Finnmark


Anlegg og bergverk:

 

Maritime fag:

 

Hverdagsrehabilitering i Tana 

 

Demensomsorg og alderspsykiatri i Porsanger 

 

NB: Utdanningstilbud innen helsefag endres hvert år. Kommuner i Finnmark kan søke tilskudd fra Fylkesmannen til gjennomføring av studiet.

 

Kontakt

Toni Elisabeth Håvardsrud
Assisterende opplæringssjef
78 96 32 48
922 39 959
Eirik Vorren
Rådgiver
78 96 30 59
913 04 858