Opplæringstilbudene i Finnmark

 

 

 

 På menylinjen ovenfor finner du opplæringstilbudene som Finnmark fylkeskommune har ansvar for.
Har du spørsmål om tilbudene og dine rettigheter, ikke nøl med å ta kontakt. Du finner kontaktpersonene under hver informasjonsside. 

 

Frister for søkere til videregående opplæring 2019-2020


Pass på å følge svarreglene, slik at du ikke mister retten til skoleplass.
Alle henvendelser om skolesøknad rettes til Toni, Benedicte eller Marius på inntakskontoret

Viktige svarfrister

7. januar  VIGO er åpen for søking i Finnmark.
1. februar Søknadsfrist for søkere som søker om fortrinnsrett, om individuell vurdering, søker som lærekandidat, som minoritetsspråklig og til alternativt tilbud ved Pasvik folkehøgskole.
1. mars Ordinære søkere til skole- og læreplass, søkere med overgangsskjema om behov for tilrettelegging, søknad om utvidet ungdomsrett og gjesteelever.
15. mars Frist for å endre 1. februar- søknad. 
15. april Frist for å endre 1. mars- søknad. 
15. juni Frist for flyttemelding til Finnmark.
 
30. juni Frist for å legge inn forhåndssvar og eventuelt endre telefonnummer i VIGO

 

Vær obs på

Vær forberedt på at du kan få tilbud om skoleplass på andre skoler enn dine oppsatte skoleønsker, hvis du ikke har nok karakterpoeng å konkurrere deg inn med. Hvis du ikke svarer på et tilbud, mister du plassen. Takker du nei til et tilbud, er du ikke lenger garantert skoleplass. 

Kontakt

Opplæringsavdelinga -
Sentraladministrasjonen
789 63 000