Opplæringstilbudene i Finnmark

Elever videregående - Klikk for stort bilde

Ovenfor finner du opplæringstilbudene Finnmark fylkeskommune har ansvar for. Har du spørsmål om tilbudene og dine rettigheter, ikke nøl med å ta kontakt. Du finner kontaktpersonene under hver informasjonsside. 

Svarfrist for søkere til videregående opplæring 2017-2018

Pass på å følge svarreglene, slik at du ikke mister retten til skoleplass.

Alle henvendelser om skolesøknad rettes til Toni, Marit eller Elle på inntakskontoret

Viktige svarfrister

6. juli Søkere med ungdomsrett og prioriterte gjesteelever får svar på søknaden i VIGO.
16. juli Siste frist for å svare på første inntak.
21. juli Søkere på venteliste (ungdomsrett) og øvrige søkere (fullføringsrett, voksenrett, ikke-rett og gjesteelever) får på søknaden i VIGO. Merk at ventelister er veiledende, og kan variere mellom inntakene. Du kan gå lengre ned i ventelista på grunn av feil eller endringer mellom inntakene, som er hjemlet i lov og forskrift. 
30. juli Siste frist for å svare på andre inntak. 
3. aug. Skolene overtar inntaks- og ventelistene. Søkere som ikke har holdt seg til frister, kan nå ta kontakt med skolene for å føre seg opp på eventuelle ventelister. 
21. aug  Første skoledag. Hvis du ikke møter opp, kan du miste retten til mottatt skoleplass.
 

 

Vær obs på

Vær forberedt på at du kan få tilbud om skoleplass på andre skoler enn dine oppsatte skoleønsker, hvis du ikke har nok karakterpoeng å konkurrere inn med. Hvis du ikke svarer på et tilbud, mister du plassen. Takker du nei til et tilbud, er du ikke lenger garantert skoleplass. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Opplæringsavdelinga -
Sentraladministrasjonen
789 63 000