RUP-midler for utdanning

Klikk for stort bilde

Opplæringsavdelinga forvalter midler til regional utviklingsprogram (RUP) innenfor området utviklingstiltak for videregående skoler. 

Tildelingsbrev fra KMD med forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (PDF, 815 kB), RUP 2014-2023 – Fremtidens Finnmark (PDF, 2 MB) sammen med tilhørende strategier og RUP handlingsplan 2016-2019 (PDF, 717 kB) er retningsgivende for bruken av RUP midler.    

 

Formål:

Midlene skal bidra til tilgang til et verdiskapende næringsliv i område med spredd bosetning og store avstander, grunnleggende private tjenester i områder med få innbyggere, velfungerende næringsmiljø og tilgang til relevant kompetanse og økonomisk vekst og samarbeid i byregioner og over landegrensene.

 

Hvem kan søke? 

Videregående skoler og stedlige fagskoler kan søke om midler til regional utviklingsprogram (RUP) for utdanningsmål. Midlene skal bidra til skolenes rolle som regionale utviklingsaktører.

 

Slik søker du

Du sender inn søknad i søkerportalen til regionalforvaltning.no. Alle søknader blir behandlet av Hovedutvalg for kompetanse. Søknadsfrist er 6 uker før søknaden skal til HUK. I 2018 er fristene 1. april, 30. august og 17. oktober. Tildelingene er rammestyrt. Møter kan bli avlyst dersom årets ramme er brukt opp.

Veien videre

Søknaden din blir behandlet i Hovedutvalg for kompetanse (HUK).

Ved tilsagn om midler skal du sende inn anmodning om utbetaling i søkerportalen, både underveis i prosjektet og etter avsluttet prosjekt. Du finner skjema for MRS-rapportering i samme system. 

 

Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for RUP-prosjekter i videregående skoler og fagskoler i Finnmark (DOCX, 17 kB).

 

Klageadgang

Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. For nærmere informasjon vises det til Melding om rett til å klage (ODT, 8 kB).

Les mer om klageadgang, regelverk med mer.

 

 

Kontakt

Eirik Vorren
Rådgiver
78 96 30 59
913 04 858