Her finner du informasjon om hospiteringsordningen mellom lærebedrift og skole i forbindelse med fagopplæringen i Finnmark. Ordningen er en samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Illustrasjonsbilde av viskelær og blyanter

Opplæringsavdelinga forvalter midler til regional utviklingsprogram (RUP) innenfor området utviklingstiltak for videregående skoler.