Program for bedre gjennomføring

"Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring" er en videreføring av Ny Giv. Programmets formål er å danne et fundament for tiltak som får flere elever til å gjennomføre videregående opplæring.

Hva er Program for bedre gjennomføring?

Program for bedre gjennomføring (PFBG) skal utvikle og formidle kunnskapsbaserte tiltak for å forebygge frafall i videregående opplæring, og tilbakeføre ungdom utenfor opplæring og arbeid. Programmet inneholder både nasjonale, regionale og lokale tiltaket. Programmet forutsetter således et tett samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommuner.

Bakgrunn for programmet

«Ny Giv» prosjektene er avsluttet, men deler av disse skal videreføres og slås sammen i PFBG. Blant annet er det etablert et nasjonalt nettverk som bygger videre på "overgangsprosjektet" og "gjennomføringsprosjektet".

Hvem er målgruppen?

Elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år uten arbeid eller utdanning.

Hva er rammeverket for tiltakene?

Det er identifisert kritiske overganger mellom nivåene i hele grunnopplæringen, hvor det er viktig å sette inn tiltak. Her finner du rammeverket for bedre gjennomføring i opplæringen.

Kontakt

Svein Tore Jakobsen
Spesialrådgiver
78 96 30 58
416 11 825