Karriere Finnmark

Klikk for stort bilde

Prosjektet "Karriere Finnmark" har sitt formål om å styrke karriereveiledningen i et livslangt perspektiv. Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med NAV inngått en partnerskapsavtale for å styrke karriereveiledningen i Finnmark. Prosjektstart er januar 2016.  

 

Hva er prosjektets mandat

Karriere Finnmark skal etablere et helhetlig system for karriereveiledning i et livsløpsperspektiv, innen prosjektfasens utløp i 2018.

Prosjektet skal levere

  • Plan for karrierveiledning i grunnopplæringen (det 13-årige skoleløp).
  • Plan for karriereveiledning for voksne.
  • Kompetanseheving innen karriereveiledning for aktørene i målgruppen.
  • Koordinere karriereveiledningstjenestene hos sentrale parter.

Mål

En mer profesjonalisert og helhetlig karrierveiledningstilbud for innbyggerne i Finnmark.

Tiltak

  1. Organisering av karriereveiledningens mål for grunnopplæringen.
  2. Kompetanseløft for rådgivere og andre som veileder innen karrierevalg.
  3. Etablering av Karrieresenter. 

Karrieresentrenes rolle

  • Tilbyr gratis karriereveiledning til voksne over 19 år.
  • Skal bidra til kvalitetsheving av minimum rådgivningen i skolen og veiledningen i NAV.
  • Skal styrke tverrsektorielt samarbeid.

Voksne har ikke tilsvarende rettigheter som elever. Karrieresenteret skal bidra til at voksne også skal få tilgang til karriereveiledning.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Susanne Lupton ved spørsmål, innspill eller lignende.

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089