Prosjektet "Karriere Finnmark" har sitt formål om å styrke karriereveiledningen i et livslangt perspektiv. Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med NAV inngått en partnerskapsavtale for å styrke karriereveiledningen i Finnmark. Prosjektstart er januar 2016.  

Med et økt samarbeid mellom videregående opplæring og grunnskoler i Finnmark ønsker vi at kvaliteten i opplæringen øker, samtidig som at flere ungdommer i Finnmark gjennomfører og består opplæringen.

"Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring" er en videreføring av Ny Giv. Programmets formål er å danne et fundament for tiltak som får flere elever til å gjennomføre videregående opplæring.