Mobbeombud

Klikk for stort bilde

Mobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehagen og elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage – og skolemiljø. Mobbeombudet er et åpent lavterskeltilbud som kan kontaktes når du oppdager at barnehage – og skolemiljøet ikke er bra, og at barnehagen eller skolen ikke klarer å gjøre noe med dette.

Les mer om Mobbeombudet i Finnmark her.

Kontakt

Janne Sannes
Mobbeombud
78 96 32 83
951 09 335