Seminar om utdanningsvalg - Karriere Finnmark 12.-13. okt 2015 i Alta

Karriere Finnmark innfører kompetanseheving av rådgivere, lærere og rektorer på ungdomstrinnet for å styrke karriereveiledningen i grunnopplæringen, og inviterer herved til seminar om utdanningsvalg.

Bakgrunn for seminaret

Lærere som underviser i faget utdanningsvalg på grunnskolen har behov for kompetanseheving på oppgaven. Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med NAV inngått en partnerskapsavtale for å styrke karriereveiledningen i Finnmark med prosjektet "Karriere Finnmark", som er et 3-årig prosjekt fra 2016. 

Hva er innholdet i seminaret

Det er to dagers seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget utdanningsvalg. Seminaret bidrar til å profesjonalisere lærere som skal jobbe med et fag som skal styrke karriereveiledningen rettet mot ungdomstrinnet. 

Programmet for seminaret i Alta fra 12. okt til 13. okt 2015 finner du her. (PDF, 90 kB)

Målgruppen

Alle som underviser i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen, samt rektor på skolen. Det er plass til 90 seminardeltakere.

Påmeldingsfrist er 21. september.

Hva koster det?

Finnmark fylkeskommune dekker kurspakke og overnatting på hotellet for 2 personer fra hver skole. Dette inkluderer 3-retters middag på Sorrisniva mandags kveld. Reise dekkes ikke.

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089