Samling om Elevtjenester 21. november 2018

Klikk for stort bilde

Opplæringsavdelingen gjennomfører denne uka de faste lyd/bilde møtene med elevtjenesten i Finnmark fylkeskommune. Målet med disse faste dialogmøtene er å få flere ungdom til å fullføre videregående opplæring. Det gjennomføres faste nettverksmøter hver 6. uke, der skolene deler erfaringer, gode rutiner og i felleskap drøfter ulike problemstillinger som angår alle i elevtjenesten.

Les mer om temaet få fylkeskommunens hjemmeside.

Se filene i høyremenyen på denne siden.

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089
Gunhild Pedersen
Rådgiver
78 96 31 42