Rådgiversamling 9.- 10. januar 2019


Karriere Finnmark og Opplæringsavdelingen ved Finnmark fylkeskommune har i to dager gjennomført samling for rådgivere i ungdoms- og videregående skole. Der var også NAV veileder i videregående skole, oppfølgings- og PP-tjeneste, fagopplæringskoordinatorer og lærere i flyktning-/voksenopplæring tilstede.


Tema under dag 1 var: "Fremtidige behov og muligheter i Finnmark", hvor Alvhild Hedstein, leder i Bio-økonomi 2.0 innledet med at vi har en grønn framtid i sikte.

Dag 2: var det fokus på en grundig informasjon om inntak og søking til videregående skoler. På denne måten skal vi alle innenfor fagfeltet være best mulig i stand til å gi god veiledning til de som skal søke på videregående utdanning.

Se bilder om les mer om samlingen på Karriere Finnmark sin facebook- side.

Se presentasjonene i høyremenyen på denne siden.

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089