Rådgiversamling 8.-9. november 2017

Velkommen til Rådgiversamling 2017 på Scandic hotell i Vadsø den 8. og 9. november.

Klikk for stort bilde

 

Tid: 8.-9. november
Sted: Scandic hotell i Vadsø

Påmeldingsfrist: 10. oktober 2017

Overskriften på Rådgiversamlingen 2017 er «Karriere Finnmark- Partnerskap om det 13- årige skoleløp»

Dag 1 felles samling
Dag 2 parallelle sesjoner- se program

Temaet for samlingen er «hvordan møter vi ungdommen?». Elever og ungdom skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. Overgangen fra ungdomstrinnet til videregående skole kan være krevende.  For å kunne ta reflekterte valg er det noen grunnsteiner som må være tilstede. Elever og ungdom trenger å føle seg trygge, ha håp og tro på egen mestring. Årets samling vil ha fokus på psykisk helse, karriereveiledning og samarbeid.

Målgruppe:
Skolens ledelse, karriereveiledere, lærere i faget utdanningsvalg, rådgivere/veiledere i ungdomsskoler, videregående skoler, PPT, Oppfølgingstjeneste, NAV veiledere, fagopplæringskoordinatorer.

 

Påmeldingslink:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSsY_XDP5NqF88ugFWp7P4CRfel6UcLFz-HX_x-76kXEvvrw/viewform?usp=sf_link

Har du spørsmål, kontakt Susanne, Hilde eller Gunhild (se menyen til høyre for kontaktinformasjon).

Se høyremargen for program og presentasjoner.

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089
Hilde Skjerven Bersvendsen
Seniorrådgiver
78 96 30 16
970 45 715
Gunhild Pedersen
Rådgiver
78 96 31 42