Rådgiversamling 17. og 18. november 2015

 Velkommen til Kirkenes og rådgiver- og karrieresenterkonferanse!

Tid: 17.- 18. november 2015
Sted: Thon hotell Kirkenes

 Konferansen er som i fjor todelt der dag 1 retter seg mot rådgiving mht. søking til skoleåret 2016-2017, i tillegg kommer vi til å fokusere på yrkesfagopplæringen.
Dag 2 er nytt fra Karriere Finnmark v/ Susanne Lupton, forsker fra NTNU Trond Buland (om ny forskning om karriereveiledning og rådgivning i skolen), og rådgivernettverk.        

Målgruppe dag 1: Alle rådgivere i grunn- og videregående skole – også PP-rådgiverne og OT, fagopplæringskoordinatorer. 

Målgruppe dag2 : Rådgivere i grunn- og videregående skole, OT, Fagopplæringskoordinatorer, PPT, og NAV-veileder i skole, Rektorer.  Det er lagt av 50 overnatting fra 17-18 og noen rom dagen før om noen trenger ekstra overnatting.

Fylkeskommunen dekker kost og losji for alle deltakere, og reise for interne deltakere. Kommunene betaler reiser selv.  

For deltakere som deltar begge dager, inviterer vi til felles middag tirsdags kveld på hotellet.

 Programmet finner du her. (PDF, 100 kB)

 Påmelding gjøres via linken under:

https://docs.google.com/forms/d/1w0CetsKo3lJb4-bL6FrYfuE46F-omi62uIm24TGuGAo/viewform?usp=send_form

 

Kontaktinfo:

Susanne Lupton, prosjektleder

Karriere Finnmark

Mail: susanne.lupton@ffk.no

 

Presentasjoner fra konferansen:

Presentasjon Karriere Finnmark (PPTX, 5 MB)

Presentasjon- inntak (PPTX, 324 kB)

Presentasjon- inntak for søkere med fortrinnsrett (PPTX, 555 kB)

Ulike veier til fagopplæring (PPT, 7 MB)

Fra råd til læring- Trond Buland, NTNU (PPTX, 5 MB)

LAO og gruppearbeid (PPTX, 557 kB)