FYR samling, Thon hotell Alta, 15.- 16. februar 2017

Klikk for stort bilde

Fellesfag- Yrkesretting- Relevans (FYR)
Hvorfor er FYR som nasjonalt utviklingsområde viktig etter 2017, og hvorfor er det viktig at de videregående skolene fokuserer videre på FYR?

FYR er et program der hovedvekten blir lagt på å utvikle en samarbeidskultur mellom fellesfaglærere og programfaglærere og utvikle skolens kollektive kapasitet.

4. skoleringssamling for skoleledere og lærere ble avholdt på Scandic hotell i Alta den 15. og 16. februar 2017.

Se høyremargen for program og presentasjoner.

Kontakt

Svein Tore Jakobsen
Spesialrådgiver
78 96 30 58
416 11 825