Fagopplæringskonferansen 28.-29. oktober 2015 i Kirkenes

Konferansen er en samarbeidskonferanse i regi av Finnmark fylkeskommune, LO og NHO. Sammen ønsker vi å sette fokus på Samfunnskontrakten for flere læreplasser og det framtidige samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i Finnmark etter at den nasjonale kontrakten utløper i 2015.

Målgruppen

Målgruppen for konferansen er opplæringskontor, lærebedrifter, skoleeiere og skoleledere både i grunn- og videregående skole, fagopplæringskoordinatorene, oppfølgingstjenesten, rådgivertjenesten i grunn- og videregående skole, NAV, politiske ledere i fylkeskommunen og kommunene, fylkesmannen i Finnmark, NHO, LO og aktører fra næringslivet.

Samfunnskontrakten

Hovedaktørene i samfunnskontrakten vil være representert ved NHOs avdelingsdirektør for kompetanse, Are Turmo, LO-sekretær Trude Tinnlund, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skape en samarbeidsarena

Målet er at konferansen skal skape samarbeidsarenaer for alle aktørene innenfor fagopplæringen i fylket. Slike arenaer er viktig for arbeidet mot et felles mål om flere læreplasser, flere lærebedrifter og en bedre dimensjonering av fylkets yrkesfaglige utdanningstilbud. Dette igjen er svært sentralt for overordnede mål om bedre gjennomføring og økt kvalitet i fagopplæringen.

Vi gleder oss til vi sees i Kirkenes 28. - 29. oktober 2015!

På vegne av

Lisbeth Sandtrøen                Marit Helene Pedersen                                Bjørn Johansen

Opplæringssjef                     Regiondirektør NHO                                   Distriktssekretær LO