Den gode Finnmarksskolen- læringsdagene i Alta den 3. og 4. oktober 2016

For første gang ble det arrangert læringsdager – skolekonferansen for skoleledere og pedagogisk ansatte i videregående skoler. Tittelen på konferansen var «Den gode Finnmarksskolen» og målet er å øke kunnskap og samarbeid på tvers i fylket.