Dagskonferanse "Karriereveiledning i samiske språkområder"- 4.september 2018

Holbi. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bilde

Karriereveiledning i samiske språkområder er tema når Karriere Finnmark arrangerer dagskonferanse i Kautokeino tirsdag 4. september.

Karriere Finnmark er et samarbeid mellom NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune. Målet med prosjektet er å tilby en helthetlig og profesjonalisert karriereveiledning for hele fylket og i et livslangt perspektiv. Partnerskapet samarbeider om innholdet og aktivitetene til Karriere Finnmark, og ser på hvordan man kan øke kvaliteten på karriereveiledningen både på individnivå og på systemnivå.

Karriere Finnmark har også et særskilt fokus på karriereveiledning overfor den samiske befolkninga i Finnmark. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer Karriere Finnmark dagskonferanse med tema "Karriereveiledning i samiske språkområder" i Kautokeino 4. september.

Mer info

Her kan du lese programmet på norsk (PDF, 497 kB) og på samisk (PDF, 197 kB).

Her kan du lese mer om Karriere Finnmark.