Årets rådgiverkonferanse og offisiell åpning av karrieresentrene i Finnmark

 30.- 31. august 2016, Alta Scandic hotell

Første dag omhandler hva karriereveiledning kan bidra til for individet og for samfunnet i  Finnmark hvor NAV direktør og opplæringssjef innleder.

Dag to omhandler spesifikke temaer rettet mot rådgivere i det 13- årige skoleløp ledet av Toni Håvardsrud, leder for inntak og Formidling og Marit Hågensen spesialrådgiver opplæring.

 

NAV og Finnmark fylkeskommune inviterer til offisiell åpning av de to nye karrieresentrene  i fylket. Karrieresentrene etableres i Alta og Vadsø.

Karrieresentrene skal gi gratis individuell karriereveiledning til voksne over 19 år og i tillegg være et ressurssenter for veiledere i NAV, for rådgivere og lærere i skolen som jobber med karriereveiledning og for andre aktører innen fagfeltet.

Målgruppen for konferansen er skolens ledelse, karriereveiledere, rådgivere og veiledere i ungdomsskoler, lærere i faget utdanningsvalg, videregående skoler, PPT, Oppfølgingstjeneste, NAV, attføringsbedrifter, opplæringskontor, arbeidsgiver og arbeidstaker organisasjoner.

Konferansepakke og overnatting dekkes. Vennligst videresend denne eposten til personer som du vet bør komme!

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089