Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark samarbeider om skolefaglig kommunekonferanse for skoleledere i Kirkenes 15. og 16. februar. Folkehelse er temaet.

 Velkommen til Kirkenes og rådgiver- og karrieresenterkonferanse!

Karriere Finnmark innfører kompetanseheving av rådgivere, lærere og rektorer på ungdomstrinnet for å styrke karriereveiledningen i grunnopplæringen, og inviterer herved til seminar om utdanningsvalg.