Opplæringsavdelingen gjennomfører denne uka de faste lyd/bilde møtene med elevtjenesten i Finnmark fylkeskommune. Målet med disse faste dialogmøtene er å få flere ungdom til å fullføre videregående opplæring. Det gjennomføres faste nettverksmøter hver 6. uke, der skolene deler erfaringer, gode rutiner og i felleskap drøfter ulike problemstillinger som angår alle i elevtjenesten.

 


Karriere Finnmark og Opplæringsavdelingen ved Finnmark fylkeskommune har i to dager gjennomført samling for rådgivere i ungdoms- og videregående skole. Der var også NAV veileder i videregående skole, oppfølgings- og PP-tjeneste, fagopplæringskoordinatorer og lærere i flyktning-/voksenopplæring tilstede.

Holbi. Foto: Nina Merete Austad

Karriereveiledning i samiske språkområder er tema når Karriere Finnmark arrangerer dagskonferanse i Kautokeino tirsdag 4. september.

I mars er det konferanse for skoleledere i Finnmark. Hovedfokus er hvordan elever kan få en dypere forståelse av fag og motivere ledere til å videreutvikle partnerskapet i det 13-årige skoleløpet.

Velkommen til Rådgiversamling 2017 på Scandic hotell i Vadsø den 8. og 9. november.

 

Dette er den fjerde skolefaglige kommunekonferansen som Finnmark fylkeskommune gjennomfører, og denne gangen er det den gode finnmarksskolen og styrking av partnerskapet mellom grunnskoleopplæringen og videregående opplæring som er hovedtema.

Fellesfag- Yrkesretting- Relevans (FYR)
Hvorfor er FYR som nasjonalt utviklingsområde viktig etter 2017, og hvorfor er det viktig at de videregående skolene fokuserer videre på FYR?

For første gang ble det arrangert læringsdager – skolekonferansen for skoleledere og pedagogisk ansatte i videregående skoler. Tittelen på konferansen var «Den gode Finnmarksskolen» og målet er å øke kunnskap og samarbeid på tvers i fylket.

 

Velkommen til samling 2 i Faget utdanningsvalg og karriereveiledning på Scandic hotell, Kirkenes