Kommunesamarbeid

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Partnerskapsavtaler mellom videregående skoler og grunnskoler/ kommuner i Finnmark.

Målet med partnerskapene er å samarbeide mer for å øke kvaliteten i opplæringen og øke gjennomføringsgraden av videregående opplæring.

Utkast til avtale finner du i menyen til høyre under "Mer informasjon".

Samarbeidet er forankret i det regionale plandokumentet Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016- 2028 og i Den gode finnmarksskolen.

Kontakt

Svein Tore Jakobsen
Spesialrådgiver
78 96 30 58
416 11 825