For oppfølgingstjenesten

Klikk for stort bilde Ulf Dahlslett

På denne siden har vi samlet rutinebeskrivelser, modeller med mer, som er særlig av interesse for saksbehandlere i OT, NAV eller lignende. 

 

Retningslinjer for bruk av OT tiltaksmidler

Kodeverk oppfølgingstjenesten (OTTO)

Modell: Kombinasjonstiltak for ungdom (PDF, 6 MB)

Modell: Ulike veier til fagopplæring  (PDF, 399 kB)

Samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune

Håndbok for OT tjenesten

Opplæringsbøker

Bestilling av videregående opplæring for OT ungdom- skole  (DOCX, 17 kB)

Bestilling av videregående opplæring for OT ungdom- bedrift  (DOCX, 63 kB)

Profiler for basisferdigheter i ulike yrker

Kontakt

Carl Philip Wahlberg Lund
Rådgiver
78 96 32 53