Ungdata 2018

Formålet med Ungdata-undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen er blant annet viktig i forbindelse med forebyggende ungdomsarbeid og som kunnskapsgrunnlag innen folkehelseområdet. 

Vinteren 2018 ble den nasjonale Ungdata-undersøkelsen gjennomført ved alle de videregående skolene i fylket. De samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino og den private videregående skolen i Båtsfjord deltok også. Her finner du samlerapport fra undersøkelsen i fylket. (PDF, 8 MB) Den nasjonale rapporten for Ungdata 2018 er tilgjengelig her

Resultater og rapporter for hver enkelt kommune publiseres på hjemmesiden til Ungdata. Nøkkeltallsrapporter for videregående skoler finner man ved å klikke/søke på kommunemenyen på nettsiden. Rapportene ligger nederst på siden til hver enkelt kommune inne på Ungdata.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Gisle Holsbø Eriksen
Rådgiver
78 96 30 29