Ungdata 2018

Formålet med Ungdata-undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen er blant annet viktig i forbindelse med forebyggende ungdomsarbeid og som kunnskapsgrunnlag innen folkehelseområdet. 

Vinteren 2018 ble den nasjonale Ungdata-undersøkelsen gjennomført ved alle de videregående skolene i fylket. De samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino og den private videregående skolen i Båtsfjord deltok også. Her finner du samlerapport fra undersøkelsen i fylket. (PDF, 8 MB) Den nasjonale rapporten for Ungdata 2018 er tilgjengelig her

Resultater og rapporter for hver enkelt kommune publiseres på hjemmesiden til Ungdata. Nøkkeltallsrapporter for videregående skoler finner man ved å klikke/søke på kommunemenyen på nettsiden. Rapportene ligger nederst på siden til hver enkelt kommune inne på Ungdata.

Kontakt

Gisle Holsbø Eriksen
Rådgiver
78 96 30 29