Om oppfølgingstjenesten (OT)

Klikk for stort bilde Ulf Dahlslett

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til deg mellom 15 og 21 år som ikke er i arbeid, i videregående opplæring eller i lære. 

Oppfølgingstjenesten er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte. OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som: 

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontraken.

Hva kan OT bidra med? 

Er du usikker på hvilke muligheter du har både innenfor og utenfor videregående opplæring, kan OT være en viktig samtalepartner. OT gir informasjon om ulike måter du kan gjennomføre videregående opplæring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og lager sammen med deg en plan for videre opplæring eller arbeid. Les mer om tiltakene på OT-tiltak.

Ta kontakt

Du finner OT på de videregående skolene. Trykk på OT-områdene for epostadresse:

Oppfølgingstjenesten
Oppfølgingstjenesten Rådgivere Telefon
OT i Alta og Loppa Hallgeir Johansen 94804905
OT i Alta og Loppa Tor Ivar Amundsen 94822707
OT i Båtsfjord Harald Kyrre Wahl 95412720
OT i Hammerfest, Hasvik og Kvalsund Berit Husmo 97981513
OT i Måsøy og Nordkapp Edna Toften 48003067
OT i Karasjok Mary Helene Stueng 46826745
OT i Kautokeino Risten Sokki 94846525
OT i Porsanger, Lebesby og Gamvik Grete Nilsen 92268229
OT i Tana, Berlevåg og Nesseby Siv Anita Pedersen 46815061
OT i Sør-Varanger Stig Nytun 97404053
OT i Vadsø Solveig Methi 91165498
OT i Vardø Jostein Bakke 40094025

Kontakt

Carl Philip Wahlberg Lund
Rådgiver
78 96 32 53