Elevtjenester

Her finner du informasjon om elevhybler og vertsfamilier, skoleskyss, oppfølgingstjeneste, leieavtale om elev-PC og informasjon om behandling av dine personopplysninger i den videregående opplæringa.