Opplæring i Finnmark

Har du tenkt å søke skole- eller læreplass? Eller er du elev og trenger PC, elevbolig eller veiledning? På våre nettsider finner du informasjon om våre tilbud til deg og kontaktinformasjon til veiledere.

Informasjon fra inntakskontoret: Inntaket til de videregående skolene skjer mandag 08.07.19. 

 

Skoleruter for inneværende skoleår 2018-2019 og kommende skoleår 2019-2020 finnes på nettsiden til den enkelte videregående skolen du er eller skal være elev hos.

Kontakt

Opplæringsavdelinga -
Sentraladministrasjonen
789 63 000
Margunn Blix
Opplæringssjef
78 96 31 81
920 97 943
Toni Elisabeth Håvardsrud
Assisterende opplæringssjef
78 96 32 48
922 39 959