Visjon og verdier i Finnmark fylkeskommune

Klikk for stort bilde

Visjon, verdier og muligheter i Finnmark Finnmark fylkeskommunes visjon for fylket lyder: «Finnmark – der drømmer blir virkelighet». Gjennom samhandling og felles målrettet innsats bygd på humør, raushet og stolthet skal drømmene virkeliggjøres. Finnmarksnaturen skal forvaltes med tanke på fremtidige generasjoner, trivsel og fritidsaktiviteter, og videreutvikling av næringslivet. Universell utforming skal være førende for all planlegging. I Finnmark tar vi vare på hverandre, er gjestfrie og viser raushet for de som kommer hit. Dette er noe av Finnmark fylkeskommunes verdigrunnlag, som også ligger i bakgrunnen for den regionale planstrategien for Finnmark 2012-2016 (PDF, 4 MB).

Finnmark er Norges største fylke i geografisk utstrekning, men har det laveste innbyggertallet. Både næringsliv og samfunnsliv er preget av områdets naturgitte forutsetninger; lang kyst og vide vidder, lange avstander mellom bebyggelse og nærhet til nabolandene, samt mangfold av kultur og språk. Disse ressurser vil fremtidig utvikling i Finnmark bygge på.

Finnmark fylkeskommune ser store utviklingsmuligheter innen energi- og mineralnæring, fiskeri- og havbruksnæring samt mat-produksjon i både jordbruk og reindrift samt opplevelsesnæring. Det er viktig å finne gode løsninger innenfor samferdsel og kommunikasjon, noe som legger til rette for videre vekst for fylket.

Skolepolitikk og utdanning danner grunnlag for å styrke utviklingen ved å sikre samsvar mellom det regionale næringslivets behov og den kompetansen som utvikles. Samtidig med innovativ nyskapning i næringslivet, må arealene forvaltes på en bærekraftig måte som sikrer ulike interessers muligheter til å utvikle seg i fylket.