Utbetalinger

Skal du ha utbetalt honorar, stipend eller annet fra FFK? Her finner du skjemaer og info om hvordan du går fram.

Dette gjelder utbetalinger til privatpersoner. Selvstendig næringsdrivende med organisasjonsnummer henvises til informasjon om fakturering.

Faktura for levert materiell kan sendes direkte til bestilleren/saksbehandleren.

Dine opplysninger

Vi trenger fødsels- og personnr, navn og adresse, skattekommune og bankkontonummer. Selv om utbetalingen ikke er skattepliktig kan det fortsatt være innberetningsplikt til skattemyndighetene på det, derfor innhenter vi skattekort elektronisk.

Levering av krav 

Du leverer dine bilag, faktura eller krav ved den virksomheten der avtalen om tjeneste/ytelse har oppstått. Du vil normalt ha en kontaktperson på stedet du kan forholde deg til.

Skal bilag sendes til Finnmark fylkeskommune sentralt, må det sendes til de rette avdelinger eller personer som skal attestere / anvise før utbetalinga. Søk etter ansatte i Finnmark fylkeskommune.

Kravskjema

Datoer

Vi utbetaler lønns- og honorarytelser enten den 12. eller 25. i måneden. Frist for innlevering av bilag er én måned før utbetaling skjer.

Kontakt

Irene Kilen
Fagleder lønn
78 96 30 94
995 15 884