Innkjøp

Finnmark fylkeskommune foretar årlig kjøp av varer og tjenester i størrelsesorden 250 millioner kroner. Innkjøpstjenesten skal bistå til at dette blir gjort i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Dette innebærer at alle innkjøp skal konkurranseutsettes.

For små innkjøp vil dette kunne innebære en begrenset utlysning eller innkjøp foretatt med forespørsel om pris fra et begrenset antall leverandører.

For større innkjøp vil dette medføre en åpen anbudsutlysning, publisert på DOFFIN.

Kontakt

Randi Kivelæ
Rådgiver
78 96 30 72
Tom Johansen
Fagleder Innkjøp
78 96 30 63
913 27 323