Faktura

Klikk for stort bilde

Her er informasjon til deg som skal sende oss en faktura.

Denne informasjonen gjelder næringsdrivende med organisasjonsnummer. Privatpersoner finner informasjon om utbetalinger her.

Elektronisk faktura

Fristen og kunne sende fakturaer pr post eller pr. e-post til offentlige institusjoner herunder Finnmark fylkeskommune gikk ut pr. 01.01.2015.  Dette gjelder uavhengig av størrelse på firmaet, lag eller foreninger, samt andre offentlige/statlige instanser som sender ut fakturaer. Regnskapsbyråer som sender ut faktura på vegne av firma omfattes også av en slik forsendelsesmetode.

Fakturaer bes heretter sendt via aksesspunkt i EHF-format. Fylkeskommunens elektroniske adresse, som også er registrert i Det Nasjonale Adresseregistret (ELMA), er: 964 994 218. Alle bestillinger til Finnmark fylkeskommune må også knyttes kun til dette org.nr.

Faktura må inneholde følgende:

  1. Navn på betaler: Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 Vadsø.
  2. Navn på leveringssted i fylkeskommunen, for eksempel navn på skole, tannklinikk, avdeling, mm.
  3. Fakturaer må være entydig slik at ikke samme fakturaer gjentas i nye forsendelser, da dette forsinker behandlingen.
  4. Finnmark fylkeskommune bør ha minimum 30 dagers betalingsfrist.
  5. Navn på bestiller av tjenesten/varene.
  6. God beskrivelse på hva som er levert.
  7. Organisasjonsnr. og bankkonto må klart framkomme på fakturaen. Hvis firmaet er momspliktig skal MVA være påført i etterkant av org.nr.
  8. Alle tilhørende vedlegg skal også sendes elektronisk
  9. Eventuelle purringer skal inneholde nok informasjon om hvilken betaling som etterspørres, fakturaer, dato, og en liten beskrivelse av innholdet.
  10. For de som også har mulighet til å etablere profil ID, ta kontakt med Tor Fredrik Olsen. Med en profil ID blir fakturaene enda raskere blir ekspedert ut til saksbehandlere i våre virksomheter

Les mer om hvordan etablere forsendelse i EHF via et aksesspunkt på ehfportal.no.

Faktura i pdf

For de som pr. i dag ikke kan sende fakturaer elektronisk, kan disse foreløpig ut 2016 sende dette i PDF-format til vår epost: fakturamottak@ffk.no – og oppsett av faktura med innhold må være slik som beskrevet i punktene ovenfor.

Kontakt

Tor Fredrik Olsen
Seniorrådgiver
78 96 30 96
413 14 188
Alfred Henrik Pietilæ
Regnskapssjef
78 96 31 09
971 42 345