Økonomi

Her finner du det du trenger om budsjett, regnskap, utbetalinger, fakturering og offentlige anskaffelser i Finnmark fylkeskommune.

Økonomiplanen

Økonomiplan er en rullerende fireårsplan som er styringsdokument for all aktivitet som innebærer økonomiske konsekvenser for Finnmark fylkeskommune. Økonomiplanen skal inneholde alle kjente inntekter og utgifter for fylkeskommunens virksomhet i perioden.

Les Finnmark fylkeskommunes økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett (PDF, 11 MB).

Regnskap

Kontakt

Alfred Henrik Pietilæ
Regnskapssjef
78 96 31 09
971 42 345
Ole Stian Søyseth
Økonomi- og analysesjef
78 96 31 24
982 03 555