Grafisk profil

Her finner du profilhåndbok, logoer og grafiske elementer for Finnmark fylkeskommune som organisasjon og for alle virksomhetene.

Profilhåndbok

Profilhåndboka (PDF, 15 MB) inneholder oversikt og regler for bruk av den nye profilen til Finnmark fylkeskommune. Nedenfor ligger lenker til logo for alle virksomhetene.  

Powerpoint

Mal til powerpoint-presentasjon kan du hente ned her (POT, 878 kB). Trenger du hjelp til eller forklaringer på bruken av presentasjonen, kan du laste ned en brukerveiledning her (PPT, 800 kB).

Logo og grafiske elementer

Vi har en rekke forskjellige versjoner av fylkeslogoen. Under ligger lenker til hovedlogoen og logoen til våre avdelinger og virksomheter. Alle disse finnes i tre forskjellige filformater. Har du behov for andre logoer, kontakt kommunikasjonsavdelingen.

Bruk av logo og grafiske elementer

For å åpne .jpg- eller .png-filer klikker du på linkene.

.eps-filene er beregnet til grafiske produksjoner, og du trenger et grafisk program (f.eks. Illustrator eller Photoshop) for å åpne disse filene. 

Logoer og grafiske elementer
Avdeling/virksomhet Format 1 Format 2 Format 3
Hovedlogo 
Finnmark fylkeskommune
eps-format - cmyk (EPS, 381 kB) jpg-format (JPG, 68 kB)

png-format - cmyk (PNG, 12 kB)

Hovedlogo 
Finnmark fylkeskommune
(høyrestilt)

eps-format - cmyk (EPS, 419 kB) jpg-format (JPG, 57 kB) png-format - cmyk (PNG, 13 kB)
HR og Økonomiavdelinga eps-format - cmyk (EPS, 454 kB) jpg-format (JPG, 96 kB) png-format (PNG, 19 kB)
Kultur-, kulturminne- og
miljøavdelinga
eps-format - cmyk (EPS, 2 MB) jpg-format (JPG, 640 kB) png-format (PNG, 20 kB)
Administrasjonsavdelinga eps-format - cmyk (EPS, 452 kB) jpg-format (JPG, 94 kB) png-format (PNG, 18 kB)
Fylkesrådmannen eps-format - cmyk (EPS, 475 kB) jpg-format (JPG, 88 kB) png-format (PNG, 22 kB)
Opplæringsavdelinga eps-format - cmyk (EPS, 477 kB) jpg-format (JPG, 90 kB) png-format (PNG, 22 kB)
Samferdselsavdelinga eps-format - cmyk (EPS, 476 kB) jpg-format (JPG, 89 kB) png-format (PNG, 22 kB)
Tannhelseavdelinga eps-format - cmyk (EPS, 485 kB) jpg-format (JPG, 93 kB) png-format (PNG, 23 kB)
Næringsavdelinga eps-format - cmyk (EPS, 485 kB) jpg-format (JPG, 93 kB) png-format (PNG, 23 kB)
Grafiske elementer alle formater    
Logo - skoler alle formater    
Logo - kultur alle formater    
Logo - tannklinikker alle formater    

Kontakt

Harald F Hereide
Kommunikasjonsrådgiver
78 96 30 52