Har gitt Møreforskning informasjon

Klikk for stort bilde

 

- Vi har gitt Møreforskning de opplysningene vi kunne gi til rapporten om fergesambandet Hasvik – Øksfjord. Det sier assisterende samferdselssjef Jørgen Blix i Finnmark fylkeskommune.

Det var Hasvik kommune som bestilte en rapport fra Møreforskning( http://www.moreforsk.no/ ) angående fergesambandet Øksfjord – Hasvik som er knyttet til kapasitet på fergesambandet og eventuelle konsekvenser for Hasvik kommune.

-Finnmark fylkeskommune har mottatt flere innsynskrav i denne saken og har gjort grundige vurderinger knyttet til det juridiske i denne type saker. FFK praktiserer meroffentlighet, alle dokumenter som kan offentliggjøres blir offentliggjort, sier Blix.

Kan ikke gi ut prisene

-Dokumenter som skal unntas offentlighet er blant annet dokumenter som inneholder forretningshemmeligheter som for eksempel enhetspriser. I forståelse med Møreforskning fikk de ikke prisopplysninger, men vi har altså delt annen informasjon som de kunne bruke, sier han.

Finnmark fylkeskommune har hatt et foreløpig utkast av rapporten til gjennomlesning og kan ikke se at den dokumentasjon FFK ikke har levert ut har betydning for rapportens innhold eller konklusjon.

Tidligere denne uka hevdet ordføreren i Hasvik sa at rapporten foreløpig ikke vil bli offentliggjort på grunn av at Finnmark fylkeskommune har nektet innsyn i nødvendig fergeinformasjon:

Fra NRKFinnmark tirsdag:

Det var tirsdag 14. juni at NRKFinnmark publiserte følgende:

Nektes innsyn:

I dag skulle en rapport om kapasiteten på Loppa-Hasvik-sambandet offentliggjøres, men den er nå utsatt. Årsaken er at Møreforskning nektes innsyn i nødvendig fergeinformasjon av Finnmark fylkeskommune. Ordfører i Hasvik Eva Husby forventer fylkeskommunen gir opplysningene til Møreforskning. Fylkeskommunen mener de har gitt alle opplysninger de har lov til.

Kilde: https://www.nrk.no/finnmark/nektes-innsyn-1.12997495

NRKFinnmarks radioinnslag:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI02011116/14-06-2016#t=1h53m41s