Fylkeskommunen mener...

Her finner du kronikker og artikler som skal virke klargjørende om hva Finnmark fylkeskommune mener og hvordan fylkeskommunen jobber.

Sist endret 05.10.2015
Publisert 20.01.2017

Hålogaland lagmannsrett har avsagt dom i saken der en medarbeider ved Alta videregående skole gikk til sak mot fylkeskommunen etter å ha blitt avskjediget.

Publisert 24.08.2016

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen har gitt Finnmark Dagblad svar på formål med hennes og rektorenes utenlandsreiser.

Publisert 10.08.2016

Etter å ha lest ukeslutt av redaktør Arne Reginiussen (30.07.16) og øvrige kommentarer angående reisevirksomheten i videregående opplæring i Finnmark finner jeg det nødvendig å komme med noen kommentarer.

Publisert 07.07.2016

Den 25. juni hadde iFinnmark en lengre artikkel med tittelen «Har prøvd å få innsyn i Bruer-anken siden mars: En skandale og til å le av». Fylkesmannen har nylig stadfestet vårt vedtak om å ikke gi innsyn i det iFinnmark ønsket innsyn i.  

Publisert 16.06.2016

 

- Vi har gitt Møreforskning de opplysningene vi kunne gi til rapporten om fergesambandet Hasvik – Øksfjord. Det sier assisterende samferdselssjef Jørgen Blix i Finnmark fylkeskommune.

Publisert 17.02.2016

Les fylkesrådmannens tilsvar til leserinnlegg fra Utdanningsforbundet.

Publisert 16.12.2015

Mange i Finnmark er engasjert i kollektivtransport – det er fylkeskommunen glad for. I den nye rutestrukturen som gjelder for kollektivtrafikken i fylket er det lagt vekt på at tilbudet skal bli bedre for de fleste:

Publisert 13.11.2015

I Aftenposten 10. november skriver Jan Arild Snoen på det konservative nettstedet Minerva om at «finnmarkinger er delvis gratispassasjerer på velferdsskuten». Han viser til de personretta økonomiske virkemidlene og de bedriftsrettede som null i arbeidsgiveravgift. Hensikten med de økonomiske ordningene har han helt uteglemt.