Kong Harald har som mål å besøke alle Norges kommuner i sin tid som regent.
Har du et nyhetstips? Det skal godt gjøres å bli dårligere av å søke løsninger sammen, få overført mer myndighet og oppgaver fra staten og ta hånd om egen fremtid.
Det konstituerende møtet i fylkestinget for Troms og Finnmark i oktober skal holdes i Harstad.