Vil du være bosatt i Troms? Det blir realiteten om dagens regjering blir sittende etter 11. september. Det blir sagt fra dagens regjering at Finnmark fortsatt vil være eget fylke, ja på papiret. I