Nå kommer fylkeskommunen til å tilby private og offentlige aktører i Finnmark å bli klimapartner i en felles innsats for å redusere klimagassutslipp i verdens kanskje mest sårbare område for
Nettstedet brøytet.no er i startfasen, likevel håper Finnmark fylkeskommune at nettsiden skal være klar mot slutten av 2020.
https://www.itromso.no/meninger/2019/09/20/%C2%ABDet-er-beklagelig-at-prosessen-for-tilsetting-av-toppledere-blir-s%C3%A5-mangelfullt-gjennomf%C3%B8rt%C2%BB-19991478.ece