Alta kommune og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt til sammen kroner 1 511 000 fordelt på seks prosjekter via Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene.
Tallet på veistengninger i vinter er flerdoblet sammenlignet med året før. Nå vurderer Statens vegvesen å gjennomgå kontraktene med vedlikeholdsmannskapene.
Smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid på tvers av fylkesgrenser er blant prosjektene som får Klimasats-støtte i 2017. Ambisiøse kommuner fra Alta til Arendal deler en pott på