Knivdrap i Vadsø. Etterforskning på stedet søndag formiddag. Foto: Ole Gunnar Onsøien
https://www.itromso.no/meninger/debatt/2018/07/13/%C2%ABGame-over-for-sammensl%C3%A5inga%C2%BB-17115526.ece
Det var en gang en minister som ville samle Norge i store regioner. Samlet hun hele? Nei! Et fylke øverst på kartet nektet å gi seg.