http://nyetffk.no/nyhetsoversikt/endringer-i-prosjektorganisering-og-nye-mandater/
Rigges vi for fiasko, spør Tommy Berg i et innlegg i Nord-Norsk debatt 8. november. Nei, er det enkle svaret på dette.
Situasjonen for Nordnorsk Reiseliv er selvfølgelig krevende og vi kutter derfor ikke all støtte i 2020. Gjennom å brukte oppsparte midler kan vi kjøpe oss litt tid, sier fylkesråd for næring Ingelin