Tannhelseavdelinga

 

Våre oppgaver

  • er å tilby et best mulig tannhelsetilbud til alle innbyggerne i Finnmark fylke gjennom rekruttering av tannhelsepersonell ved alle fylkets tannklinikker.
  • yte god service overfor tilsatte og publikum
  • lønn - og personal oppfølging iht. gjeldende regelverk
  • er generell personaladministrasjon innen alle felt
  • er kompetanseutvikling
  • strategisk planlegging av tannhelsetjenesten i Finnmark

 

Kontakt oss

 

Tannhelsesjef

Torill H. Lauritsen 

Personal 

Rådgiver Brit-Karin Svenske 
Rådgiver Birgith Smelror

Økonomi  

Rådgiver Lisbet Vasskog 

Overtannleger i Finnmark

  • Øst-Finnmark tannhelsedistrikt: Walter Thorsen, Kirkenes tannklinikk
  • Midt-Finnmark tannhelsedistrikt: Anne Line Trøften, Hammerfest tannklinikk
  • Vest-Finnmark tannhelsedistrikt: Lasse Hove, Alta tannklinikk