Samferdselsavdelinga

Samferdselsavdelinga arbeider for at fylkets innbyggere og næringsliv skal ha et godt og hensiktsmessig transporttilbud, både i form av rutetilbud og infrastruktur.   

Kontakt

Per Bjørn Holm-Varsi
Samferdselssjef
78 96 30 55
970 90 473
Eirik Selmer
Seniorrådgiver
78 96 31 20
922 49 441
Lars H Engerengen
Seniorrådgiver
78 96 30 28
Gerd Wickstrøm
78 96 43 37
Geir Tore Andreassen
rådgiver
78 96 30 04
Åse Lohiniva
saksbehandler
78 96 30 86