Plan- og kulturavdelinga

Avdelinga ledes av plan- og kultursjef Tore Gundersen og assisterende plan- og kultursjef Ketil Steigen. Tore Gundersen har et overordnet ansvar for plan/areal, idrett, miljø/friluftsliv og folkehelse, mens Ketil Steigen har hovedansvaret for allmennkultur, kulturminne/kulturarv og institusjonene Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark.

Avdelinga er videre inndelt i faggrupper og stab:

  • Faggruppe allmennkultur har ansvaret for forvaltning av kulturtilskudd, samisk språk, kultur og samfunn, Gjesteatelieret i Vadsø, det nordnorske kultursamarbeidet, ungdommens kulturmønstring, internasjonalt kulturarbeid, utviklingsarbeid innen museum samt sekretariat og rådgivning for Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede.
    Fagleder er Karoline Andreassen Tandberg
  • Faggruppe folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø har ansvaret for folkehelsearbeidet, idrett og forvaltning av spillemidler, friluftsliv med forvaltning av friluftsmidler, regional vannforvaltning og koordineringsansvar for FeFo-saker​
    Fagleder er Juli-Anne Staven
  • Faggruppe kulturminne og kulturarv har ansvaret for arkeologiske befaringer, skjøtsel av kulturminner, fredningssaker for nyere og eldre tid, verdensarven og GIS-arbeidet
    Fagleder er Synnøve Thingnæs​
  • Stab har ansvaret for planarbeidet, både samfunnsplanlegging og arealplanlegging

For kontakt, se høyremenyen 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Tore Gundersen
Kultur- og miljøsjef
78 96 30 39
911 59 623
Ketil Steigen
Spesialrådgiver
78 96 31 91
907 71 181
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835
Nina Merete Austad
rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn
78 96 30 38
992 29 940