Plan- og kulturavdelinga

Avdelinga ledes av plan- og kultursjef Tore Gundersen og assisterende plan- og kultursjef Ketil Steigen. Tore Gundersen har et overordnet ansvar for plan/areal, idrett, miljø/friluftsliv og folkehelse, mens Ketil Steigen har hovedansvaret for allmennkultur, kulturminne/kulturarv og institusjonene Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark.

Avdelinga er videre inndelt i faggrupper og stab:

  • Faggruppe allmennkultur har ansvaret for forvaltning av kulturtilskudd, samisk språk, kultur og samfunn, Gjesteatelieret i Vadsø, det nordnorske kultursamarbeidet, ungdommens kulturmønstring, internasjonalt kulturarbeid, utviklingsarbeid innen museum samt sekretariat og rådgivning for Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede.
    Fagleder er Karoline Andreassen Tandberg
  • Faggruppe folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø har ansvaret for folkehelsearbeidet, idrett og forvaltning av spillemidler, friluftsliv med forvaltning av friluftsmidler, regional vannforvaltning og koordineringsansvar for FeFo-saker​
    Fagleder er Juli-Anne Staven
  • Faggruppe kulturminne og kulturarv har ansvaret for arkeologiske befaringer, skjøtsel av kulturminner, fredningssaker for nyere og eldre tid, verdensarven og GIS-arbeidet
    Fagleder er Synnøve Thingnæs​
  • Stab har ansvaret for planarbeidet, både samfunnsplanlegging og arealplanlegging

For kontakt, se høyremenyen 

Kontakt

Tore Gundersen
Seniorrådgiver
78 96 30 39
911 59 623
Ketil Steigen
Spesialrådgiver
78 96 31 91
907 71 181
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835
Nina Merete Austad
rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn
78 96 30 38
992 29 940