Opplæringsavdelinga

Finnmark fylkeskommune har ansvaret for åtte videregående skoler, en folkehøgskole, fagskoletilbudet og for fagopplæring i rundt 600 lærebedrifter i Finnmark.

Vi arbeider for at ungdom og voksne i Finnmark skal få opplæring som fører fram til studiekompetanse, fag- /svennebrev eller annen yrkeskompetanse.

Opplæringsavdelinga består av to seksjoner:

Inntaks- og formidlingsseksjonen

Inntak- og formidlingsseksjonen har ansvar for å administrere inntak av elever til videregående opplæring i Finnmark samt å formidle lærlinger til læreplass.
 
Kontakt oss:
Kst. inntak- og formidlingsleder: Marit Strand Hågensen
Saksbehandler inntak: Anna Marie Bekola
Rådgivere fagopplæring: Elisabeth HeggeLene Harila og Knut E. Pedersen
 

Eksamens- og dokumentasjonsseksjonen

Seksjon for eksamen og dokumentasjon har et overordnet ansvar for alt rundt eksamen og dokumentasjon ved de videregående skolene i Finnmark.
 
Kontakt oss: 
Eksamens- og dokumentasjonssjef: Irmelin Klemetzen

Rådgiver: Elisabeth Hagala

 
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Ole Håkon Tønseth Haraldstad
Rådgiver
78 96 30 46