Opplæringsavdelinga

Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune har ansvaret for åtte videregående skoler, en folkehøgskole, fagskoletilbudet og for fagopplæring i rundt 600 lærebedrifter i Finnmark.

Vi arbeider for at ungdom og voksne i Finnmark skal få opplæring som fører fram til studiekompetanse, fag- /svennebrev eller annen yrkeskompetanse.

Opplæringsavdelinga består av ulike fagområder:

Eksamen

Fagområdet eksamen har et overordnet ansvar for alt rundt eksamen og dokumentasjon ved de videregående skolene i Finnmark.
Fagleder: Elisabeth Hagala

Skoleutvikling


Fagleder: Csilla Timea Kacso

Inntak

Inntak har ansvar for å administrere inntak av elever til videregående opplæring i Finnmark.
Fagleder: 

Fagopplæring

Fagopplæring har ansvar for formidling av lærlinger til læreplass, oppfølging av lærlinger og lærekandidater i bedrift. 
Fagleder: Elisabeth Klogh Hegge

VO Finnmark

Ansvar for videregående opplæring for voksne i Finnmark.
Fagleder: Trond Fitje

Karriere Finnmark

Offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. 
Leder: Susanne Lupton

 

 

Kontakt

Margunn Blix
Opplæringssjef
78 96 31 81
920 97 943
Toni Elisabeth Håvardsrud
Assisterende opplæringssjef
78 96 32 48
922 39 959