Om Finnmark fylkeskommune

Samferdsel, videregående opplæring, tannhelsetjenesten, næringsutvikling, kultur, kulturminner, folkehelse og internasjonalt samarbeid og naturforvaltning oppsummerer kort de mangfoldige oppgavene Finnmark fylkeskommune utfører på vegne av folk som bor i Finnmark.

Politisk

Finnmark fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget. I denne perioden har vi fire heltidspolitikere:

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap), fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap), leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel Geir Ove Bakken (Ap) og leder av hovedutvalget for kompetanse Johnny Ingebrigtsen (SV).

For hele Finnmark

Vi har skoler og tannklinikker i 18 av 19 kommuner i Finnmark. Sentraladministrasjonen er plassert i Fylkeshuset i Vadsø. Her jobber det ca 130 personer. Totalt jobber det nærmere 1100 personer i hele fylkeskommunen. De fleste jobber ved de videregående skolene. 

Fylkeskommunen vs. Fylkesmannen

Det er ikke uvanlig å blande sammen fylkeskommunen og fylkesmannens rolle. Fylkesmannen i Finnmark har skrevet en god forklaring på forskjellen mellom de to regionale forvaltningsleddene.