Vil ha hydrogenbåt

Klikk for stort bildeFylkestinget i Finnmark ga torsdag sin enstemmige tilslutning til at man skal gå videre med prosjektet for å utvikle en hydrogendreven hurtigbåt som skal trafikkere mellom Kirkenes og Vadsø.

Det finnes i dag ikke noen hurtigbåt som går på hydrogen. Finnmark fylkeskommune deltar i et internasjonalt konsortium som søker om utviklingsmidler fra EU-prosjektet Horizon 2020 for å utvikle denne teknologien.

Fortsetter prosessen

Et enstemmig fylkesting ga i dag sin tilslutning til at man kan fortsette denne prosessen. Se saksframlegg og vedtak her.

Vedtaket er i tråd med fylkesrådmannens innstiling, med en liten tilføyelse om at man gjerne ser at prosjektet blir billigere.

Slik lyder vedtaket:

1) Fylkestinget er positive til videreføring av forprosjektet «Hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger». En hydrogendrevet hurtigbåt i Finnmark kan gi positive samfunnsgevinster, både for klima, sted- og næringsutvikling i regionen.

2) Fylkestinget er positive til å søke prosjektmidler gjennom EU programmet «Horizon 2020».

3) Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede oppstart av inntil to års prøvedrift for et hurtigbåtsamband mellom Vadsø – Bugøynes – Kirkenes med en hydrogendrevet hurtigbåt. Tentativ oppstart er 2023. I utredninga må det framkomme hvilke støtteordninger fylkeskommunen er berettiget til å søke til formålet, samt mulighet til å redusere kostnadene i prosjektet vesentlig.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Per Bjørn Holm-Varsi
Samferdselssjef
78 96 30 55
970 90 473