Vårt nærområde er nordområde

Klikk for stort bilde - Utfordringene i Nordområdene må overvåkes og håndteres med en sterkere nasjonal tilstedeværelse på alle områder. Det sa en tydelig fylkesordfører Ragnhild Vassvik på dagens innspillsmøte med forsvarsministeren.

Sammen med Troms var fylkesordføreren tydelig på at forsvarssjefens høyeste anbefalte ambisjonsnivå (alternativ A) i sitt fagmilitære råd må legges til grunn for en styrking i nordområdene i ny langtidsplan. Samtidig, sier Vassvik at vi må ha en god og tett dialog med våre naboer. Spesielt med russerne både nasjonalt og regionalt for å sikre balansen, avskrekking og beroligelse.

Fylkesordføreren rettet også et fokus mot at et troverdig «terskelforsvar» med store avstander i nord krever at oppbyggingen av Finnmark landforsvar og Porsangerbataljonen intensiveres.

- Fylkeskommunen ønsker som samfunnsutvikler, sammen med vertskommuner, å være en innovativ støttespiller for Hærens og Heimevernets utvikling og oppbygging, påpekte Vassvik

Mer informasjons finnes på Fylkesordførerens innlegg (PDF, 44 kB) og Vedtatte innspill til ny forsvarsjefens fagmilitære råd (PDF, 235 kB).

Kontakt

Eirik Selmer
Seniorrådgiver
78 96 31 20
922 49 441