Ungdommens distriktspanel

Klikk for stort bilde Ungdom i alderen 14 til 23 år inviteres til å være med å gi råd om framtidas distriktspolitikk.

Som ung skal du tilbringe en langt større del av livet ditt i framtida enn de som er voksne. Som deltager i Ungdommens distriktspanel får du mulighet til å gi regjeringen råd om hvordan den bør planlegge denne framtida. Du får bli med å sette ungdommers saker på dagsorden: klima, inkludering, digitalisering og skolehverdag. Rett og slett alt skal til for at du og andre skal ha det bra i det samfunnet du vokser opp i.

Som medlem i ungdomspanelet får du:

  • Være med å forme framtidens distriktspolitikk.
  • Delta i et nettverk med andre unge, engasjerte folk fra hele landet.
  • Formidle meninger og innspill fra ungdom i ditt fylke.
  • Formidle budskap i sosiale media.
  • Læring og erfaring.
  • Delta på samlinger i ulike deler av landet.
  • Betalt reise og honorar

Panelet skal bestå av 1 ungdom fra hver av de nye fylkene (unntatt Oslo) fra 2020. Disse 10 ungdommene skal hente inn forslag fra ungdom i Distrikts-Norge, bearbeide dem og gi ti råd til regjeringen våren 2021.

Brevet fra Distriktssenteret kan du lese her (DOCX, 120 kB).
Meld din interesse til Distriktssenteret innen 17. november.

Kontakt

Alesia Andreassen
Rådgiver
78 96 31 46