Trenger flere læreplasser

Rådgiverene Elisabeth Klogh Hegge (t.v.) og Gunhild Pedersen ønsker flere lærebedrifter. Foto: Maria Borch Mietinen - Klikk for stort bildeRådgiverene Elisabeth Klogh Hegge (t.v.) og Gunhild Pedersen ønsker flere lærebedrifter. Foto: Maria Borch Mietinen

424 lærlinger søker læreplass i Finnmark i høst, men 131 søkere har ennå ikke fått plass. - Bli lærebedrift! er oppfordringa fra rådgiverne Elisabeth og Gunhild.

- I Finnmark har vi 425 søkere som ønsker læreplass fra høsten 2016. Av disse har 302 ungdomsrett, det vil si ungdommer under 24 år som har lovfestet rett til tre års videregående.  Pr. i dag er det 131 søkere som ennå ikke har fått læreplass, sier rådgiver ved opplæringsavdelinga Gunhild Pedersen.

Det er spesielt fag innenfor elektro, industrimekaniker og anleggsmaskin som mangler læreplasser, slik har det også vært tidligere år. Innenfor tømrer- og bilfaget er det også rift om plassene.

- Alle søkerne er formidlet til opplæringskontor og lærebedrifter, men vi oppfordrer de som ennå ikke har fått læreplass, til selv å ta kontakt med aktuelle lærebedrifter, sier Pedersen.

Trenger ikke være stor bedrift

Elisabeth Klogh Hegge jobber også som rådgiver ved fylkeskommunens opplæringsavdeling, hun forklarer at også små bedrifter kan ta imot lærlinger.

- Lærebedrifter trenger ikke være over en viss størrelse, også små virksomheter kan ta imot lærlinger. Lærlingene er med på å tilføye ny kunnskap og bidra til økt verdiskapning i bedriften. Mange bedrifter ansetter ofte kun en lærling, men vi ser at ved å ha både første- og andre års lærlinger ansatt samtidig, vil dette også være positivt for både bedrift og lærlinger, sier hun.  

Hegge forklarer at det er en fordel for bedriften å være medlem av et opplæringskontor for det aktuelle lærefaget, de kan ta seg av administrasjon og oppfølging av lærlingene i læretiden.

Alle får tilbud

Alle søkere får et tilbud når høsten kommer, enten det er opplæring i bedrift eller opplæring i skole, men ikke nødvendigvis innenfor søkt fagområde. De med ungdomsrett som ikke har fått læreplass innen 1. september, kan få tilbud om Vg3 (videregående trinn 3) i skole.  Denne retten gjelder de som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2, og som tidligere ikke har takket nei til tilbud om læreplass fra opplæringskontor eller lærebedrift.

Elever ved Vg3 i skole følger samme læreplan som lærlinger ute i bedrift, det er et 12 måneders tilbud og avsluttes med fag- svenneprøve dersom kandidatene er klare til det.

Ta kontakt

- Nye bedrifter må gjerne ta kontakt med oss dersom de ønsker mer informasjon om det å være lærebedrift. Bedriftene kan også ta kontakt med nærmeste opplæringskontor, sier de.

Rådgiver Gunhild Pedersen kan kontaktes direkte på telefon 78 96 31 42 og rådgiver Elisabeth Klogh Hegge på telefon 78 96 31 06.

- Vis samfunnsansvar ved å bli lærebedrift! smiler Gunhild og Elisabeth.

Du kan også lese mer om å bli godkjent lærebedrift på fylkeskommunens hjemmeside.

Oversikt over fag der det er mangel på læreplasser:

Totalt

131

Elektrikerfaget

14

Industrimekanikerfaget

11

Tømrerfaget

11

Energimontørfaget

8

Bilfaget, lette kjøretøy

7

Anleggsmaskinførerfaget

6

Kjemiprosessfaget

6

Anleggsmaskinmekanikerfaget

5

IKT-servicefaget

5

Akvakulturfaget

4

Motormannfaget

4

Ambulansefaget

3

Frisørfaget

3

Helsearbeiderfaget

3

Kokkfaget

3

Matrosfaget

3

Produksjonselektronikerfaget

3

Rørleggerfaget

3

Automatiseringsfaget

2

Billakkererfaget

2

Fiske og fangst

2

Fjell- og bergverksfaget

2

Institusjonskokkfaget

2

Landbruk

2

Motormekanikerfaget

2

Salgsfaget

2

Bakerfaget

1

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

1

Bilfaget, tunge kjøretøy

1

Bilskadefaget

1

Chassispåbyggerfaget

1

Energioperatørfaget

1

Flymotormekanikerfaget

1

Flysystemmekanikerfaget

1

Konditorfaget

1

Låsesmedfaget

1

Mediegrafikerfaget

1

Ortopediteknikkfaget

1

Sikkerhetsfaget

1

Fant du det du lette etter?