Tre uttalelser vedtatt under fylkestinget

Klikk for stort bilde

Fylkestinget vedtok tre uttalelser torsdag. Ett om åpne snøscooterløyper etter 5. mai, ett om behov for EU-program i Barentsregionen og ett om trafikkstasjoner som knutepunkt.

I uttalelsen om snøscooterløyper heter det at det er Finnmark fylkestings primærstandpunkt at det er kommunene selv som skal gjøre vurderinger om når løypene bør stenges om våren. I dag bestemmer kommunene åpning frem til 5. mai. Uttalelsen ble fremmet av Høyre. Les hele uttalelsen her (PDF, 76 kB).

Arbeiderpartiet fremmet en uttalelse om at det er behov for EU-program i Barentsregionen.

– For Nord-Norge er første prioritet at Kolarctic- og Interreg-programmene videreføres. Disse programmene er svært viktige med tanke på Barentssamarbeidet og samarbeidet på Nordkalotten, heter det i uttalelsen. Les hele uttalelsen her (PDF, 145 kB).

Arbeiderpartiet fremmet ytterligere én uttalelse på vegne av partiet, samt Høyre, Frp, Venstre, MDG, Sp, KrF og SV. Temaet i denne er trafikkstasjoner som knutepunkt. I uttalelsen heter det:

– Finnmark fylkesting er svært kritisk til at kommuner og andre berørte parter i svært liten grad har fått være med på å påvirke kuttprosessene for trafikkstasjoner i Statens vegvesen.

Fylkestinget krever at samferdselsminister Jon Georg Dale stanser alle kutt på trafikkstasjonene. Les hele uttalelsen her (PDF, 142 kB).

Fant du det du lette etter?