Transportrapport lagt fram

Rapport om næringstransport lagt fram. Bilde fra fergekø i Øksfjord. Foto: Lars Engerengen - Klikk for stort bildeRapport om næringstransport lagt fram. Bilde fra fergekø i Øksfjord. Foto: Lars Engerengen

Rapporten «Næringstransporter på veiene i Troms og Finnmark – Status 2018» er klar.

Målet med rapporten (PDF, 12 MB)er å kartlegge næringstransportomfang som innvirker på veibelastning, ferger og øvrig transportinfrastruktur.

Fylkeskommunene har fått utarbeidet rapporten fra Transportutvikling AS med samlet status for begge fylkene vedrørende nærings- og godstransporter basert på data fra 2017. Utgangspunktet er hentet fra liknende fylkesvise rapporter i 2014 og 2016.

Kvantitet og kvalitet

 I arbeidet med «Status 2018 - Næringstransporter i Troms og Finnmark» er veitransportarbeidet for utvalgte næringer i Troms og Finnmark kvantitativt og kvalitativt vurdert. De utvalgte næringene er sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, landbruk, petroleum, mineraler og avfall.  Sjømat er den næringa som generer størst transportvolum på veg både i Finnmark og Troms.

Gir et bilde

Rapporten er med på å gi sentrale grunnlagsdata for prioritering av transportkorridorer både på riksveg og fylkesveger i fylket.  Finnmark fylkeskommune har med bakgrunn i data fra tidligere rapporter prioritert riksvegkorridoren Hammerfest-Alta –finskegrensen. På fylkesvegnettet er Båtsfjord-Tana bru en viktige næringstransportkorridor basert på sjømat.

Kontakt:

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken mobil 900 70109

Seniorrådgiver Eirik Selmer mobil 922 49441

Fant du det du lette etter?