Stort fylke men nært samarbeid

Videomøte med elevtjenesten i Finnmark fylkeskommune. - Klikk for stort bilde

Opplæringsavdelingen gjennomfører denne uka de faste lyd/bilde møtene med elevtjenesten i Finnmark fylkeskommune. Målet med disse faste dialogmøtene er å få flere ungdom til å fullføre videregående opplæring. Det gjennomføres faste nettverksmøter hver 6. uke, der skolene deler erfaringer, gode rutiner og i felleskap drøfter ulike problemstillinger som angår alle i elevtjenesten.

Elevtjenesten i Finnmark har ansvar for informasjon og veiledning om framtidige utdanning og yrkesvalg og oppfølging av elever og lærlinger som har behov for å få hjelp på skolen eller i lærebedriften eller står i fare for å falle ut av opplæring. Elevtjenesten samarbeider med PPT og helsesøster.

Elevtjenesten består av:

 • Fagopplæringskoordinatorer
 • Oppfølgingstjenesten
 • Karriereveileder
 • Sosial pedagogisk veileder

Hvordan foregår dette?

Samme lyd bilde møte gjennomføres 2 ganger med samme innhold og agenda, slik at alle får muligheter å delta det tidspunktet det passer best.

Til sammen denne uka har 30 deltakere fra skolene deltatt. Ved å arrangere dialogmøtene på lyd/bilde får vi til å møtes ofte, uten reisekostnader. Fylkets koordinering av dialogmøtene bidrar til at skolene får til å møtes og at arbeidet til de ulike funksjonene blir kjent. Deltakerne syns det er verdifullt å dele erfaringer og lære av hverandre.  Ved å blir bedre kjent med hverandre får vi også utnyttet hverandres kompetanse og handle raskere i saker med enkeltelever.  

Gjennomgående temaer er:

 • Nasjonale satsinger
 • Statusrunde på skolene (skolemedvirkning/elevmedvirkning)
 • Elever som står i fare for å slutte
 • Søkere uten læreplass
 • Psykisk helse
 • Karrierevalg
 • Kompetanseheving

Vårt motto er «stort men nært»

Kontaktpersoner fra opplæringsavdelingen er:

Susanne Lupton, leder Karriere Finnmark og rådgiverkoordinator

Gunhild Pedersen, koordinator fagopplæring

Yvonne Andersen, OT koordinator

Kontakt

Susanne Lupton
Leder Karriere Finnmark
78 96 30 87
916 37 089
Gunhild Pedersen
Rådgiver
78 96 31 42