Stor helseundersøkelse av finnmarkingene

Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune vil bidra til bedre helse i Finnmark. Så nå blir det helseundersøkelse.

Finnmark fylkeskommune har en viktig rolle som pådriver i folkehelsearbeidet i Finnmark. Fylkeskommunen har som en av sine oppgaver at den skal fremme folkehelse og være en støtte for kommunene i deres arbeid med dette.

Folkehelseundersøkelse

Finnmark fylkeskommune ønsker nå å igangsette en større folkehelseundersøkelse i Finnmark. Slike undersøkelser er gode styringsverktøy for kommunene.

– Vi har gjort lignende undersøkelser tidligere med positive resultater. Det handler om at man finner ut hvor skoen trykker og viktigst: Finner ut hva vi kan bidra med for å bedre situasjonen, forteller leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel, Geir Ove Bakken.

Helseoversikt som går over tid kan bidra positivt til forskning innen viktige folkehelseområder som igjen bidrar til ny kunnskap og gjør kommunene i stand til å utforme treffsikre tiltak.

Første steg er en spørreundersøkelse. I løpet av våren og sommeren vil det bli sendt ut spørreskjema til finnmarkingene. Tema vil være helse og hvordan de har det i dagliglivet. Folkehelseundersøkelsen er et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner.

– Jeg håper at flest mulig vil delta. Det er viktig for å få en best mulig oversikt over forholdene, oppfordrer Geir Ove Bakken.

Ekspertise i nord

Geir Ove Bakken er opptatt av at Helse Nord kommer mer på banen om utbredelsen av livsstilssykdommer i fylket.

– Alt står jo ikke bra til i Finnmark på dette området. Det må vi erkjenne å gjøre noe med. Det er derfor viktig med felles innsats, både fra Fylkeskommunen, Helse Nord, Finnmarkssykehuset og forskningsmiljøer, sier Bakken.

Finnmark fylkeskommune har kontaktet SAMINOR ved UiT Norges arktiske universitet og Finnmarkssykehuset om en levekårsundersøkelse som inkluderer en klinisk del. Vi har også kontakt med Finnmarkssykehuset om barnehelseundersøkelse som er første i sitt slag i Finnmark. Resultater fra undersøkelsene forventes å gi et godt bilde av utviklingen og helsesituasjonen for kommunene i regionen.

– Men jeg er skuffet over at Helse Nord ikke er mer synlig når det gjelder utvikling av som hjerte-og karsykdommer og fedme i Finnmark. Jeg mener også at Helse Nord bør innta en aktiv rolle for å få større helseundersøkelser til Finnmark, avslutter Bakken.