Stiller tydelige krav til Castberg-operatør

Fylkesutvalget i Finnmark skal tirsdag behandle fylkeskommunens høringsuttalelse på konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil ASA - Klikk for stort bildeFylkesutvalget i Finnmark skal tirsdag behandle fylkeskommunens høringsuttalelse på konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil ASA

- Fylkeskommunen må være tydelig på at utbyggingen av Johan Castberg skal gi positive ringvirkninger, verdiskaping og kompetansebygging både i Hammerfest og fylket for øvrig, sier fylkesrådmann Øystein Ruud.

Fylkesutvalget i Finnmark skal tirsdag behandle fylkeskommunens høringsuttalelse på konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Fylkesrådmannen er i sin innstilling klar på fylkeskommunens krav til ringvirkninger og kompetansebygging i fylket.

Finnmark fylkeskommune har fulgt prosessen rundt Johan Castberg tett i mange år, og dette er den fjerde høringsuttalelsen fra fylkeskommunen. – Utkastet til høringsuttalelse er basert på tidligere politiske vedtak og det arbeidet fylkeskommunen har gjort både politisk og administrativt den siste tiden, sier Ruud.

Driftsfunksjoner til Hammerfest

Statoil kunngjorde i sommer beslutningen om at Johan Castberg skal driftes fra Harstad, mens forsyningsbasen og helikopterbasen vil være lokalisert til Hammerfest. Finnmark fylkeskommune mener likevel at noen av driftsfunksjonene må legges til Hammerfest for å bidra til å styrke fagmiljøet i byen.

Fylkesrådmannen mener dette er viktig for å gjøre petroleumsklyngen i Hammerfest bedre rustet for den fremtidige utviklingen av Barentshavet som Norges nye petroleumsprovins.

Lokalisering av driftskontor

– Fylkesrådmannen er tilfreds med at basestrukturene i Hammerfest skal brukes, men så er det heller ikke mulig å legge basene andre steder på grunn av nærheten til feltet. Derfor er lokaliseringen av driftskontoret er en selvstendig vurdering som ikke skal veies opp mot basestrukturene. Da mener vi at argumentene om å bygge videre på det driftsmiljøet som Eni Norge har startet på med Goliat er viktig fordi det vil bli en nyttig ressurs for den framtidige utviklingen av Barentshavet, sier Ruud.

Krav om beredskap, lokal rekruttering og oljeterminal

Ut over vurderingene knyttet til driftskontoret stiller fylkeskommunen krav til oljevernberedskap, kompensasjon for fiskerinæringens risiko knyttet til utbyggingen, vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid som kan gjøres i Finnmark, utforming av kontraktsstrukturer som legger til rette for lokalt og regionalt næringsliv, rekruttering av arbeidskraft fra Finnmark, samt et tydelig krav om realisering av oljeterminal på Veidnes.

– Konsekvensutredningen sier svært lite om arbeidet som pågår i samarbeid mellom Statoil, Eni Norge, Lundin og OMV knyttet til realisering av en oljeterminal på Veidnes. Dette arbeidet må gjøres til en del av konsekvensutredningen for Johan Castberg. Ikke minst må det være åpenhet rundt dette arbeidet slik at de politiske myndigheter lokalt og regionalt kan få innsyn i prosessen, avslutter Ruud.

Fant du det du lette etter?